Onjuist schooladvies achtstegroepers door foute berekening eindtoets

Er is een fout gemaakt in de eindtoets van zo'n 20.000 basisschoolleerlingen. Daardoor hebben leerlingen een onjuiste uitslag gekregen. In de meeste gevallen waar het fout is gegaan, is een te hoog schooladvies gegeven.

Minister Slob van Onderwijs spreekt van een "heel vervelende situatie" en kan op dit moment niet precies zeggen hoeveel leerlingen een verkeerd schooladvies hebben gekregen. Zij moeten misschien een ander niveau gaan volgen op hun nieuwe middelbare school. "Het is onvermijdelijk dat er schooladviezen worden bijgesteld. We vinden dat heel erg", aldus Slob.

De leerlingen hoeven de eindtoets niet opnieuw te maken. Er wordt wel een nieuw advies berekend en dan kunnen middelbare scholen de leerlingen misschien toch anders plaatsen.

De leerlingen hebben door de fout bijvoorbeeld een havo/vwo- in plaats van een vmbo/havo-advies gekregen.

Eindtoets en schooladvies

Er is een fout gemaakt in de Eindtoets, een digitale toets die in april bij alle leerlingen uit groep 8 het niveau bepaalt voor de middelbare school. De leraar geeft iedere leerling eerder in het schooljaar ook een schooladvies. Dat is een beoordeling die tegenwoordig zwaarder telt dan het resultaat van die toets.

Toch wordt een schooladvies nog wel eens aangepast, maar alleen als blijkt dat een leerling het bij de Eindtoets een stuk beter heeft gedaan. Het ministerie zegt dat vorige jaren in ongeveer 8 procent van de gevallen het schooladvies verandert.

Van de Eindtoets is de Cito-toets de bekendste aanbieder. Daar zijn geen fouten ingeslopen. Maar bij IEP Eindtoets, ROUTE 8, DIA-eindtoets of AMN-toets heeft een onafhankelijke expertgroep wel verkeerde berekeningen losgelaten.

Zo snel mogelijk wordt nu de juiste score van de eindtoets berekend en dan wordt bekeken of leerlingen echt een verkeerde middelbare school hebben gekozen. De leraren en de middelbare scholen gaan dan bekijken wat er precies moet gebeuren. "We gaan dan om tafel om te kijken wat wijsheid is."

De cijfers

175.000 leerlingen uit groep 8 hebben in april de eindtoets gedaan.

Bij 11 procent zijn er fouten geslopen in de uitslag; dat zijn iets minder dan 20.000 leerlingen.

Bij hoeveel groep-acht-leerlingen het bepalende schooladvies is aangepast, is niet exact te voorspellen. Het ministerie noemt nog geen getallen.

De fout is gemaakt door de Expertgroep Toetsen PO, een onafhankelijk adviesorgaan van het ministerie van OC&W. "Vaststaat dat de toetsaanbieders geen blaam treft", benadrukt het ministerie.

De fout kwam aan het licht toen sommige scholen merkten dat de eindtoets sterk afweek van het advies of veel hoger uitviel dan werd verwacht.

Naar en frustrerend

De PO-Raad, de koepelorganisatie van basisscholen, is geschrokken van het nieuws. "Dit is een ernstige fout met mogelijk grote gevolgen voor leerlingen en hun ouders", staat in een verklaring.

De basisscholen noemen het cruciaal dat de fout zo snel mogelijk wordt hersteld, zodat leerlingen en hun ouders weten welke middelbare school het best past. De AVS, de vereniging van schoolleiders, vindt het vooral "heel naar en frustrerend" voor de betreffende leerlingen en hun ouders.

Ook politieke partijen in De Haag reageren geschrokken. De oppositiepartijen PvdA en GroenLinks willen snel een debat met minister Slob. Kamerleden van de regeringspartijen CDA en D66 vinden het vooral een vervelend bericht voor leerlingen en scholen.

Nederlandse Omroep Stichting