'Verzekeraar Vivat screent onvoldoende op terrorisme'

Verzekeraar Vivat, bekend van merken als Reaal en Zwitserleven, doet niet genoeg om terrorismefinanciering te voorkomen. Dat zou blijken uit een breed onderzoek van De Nederlandsche Bank naar controlesystemen bij financiële instellingen in Nederland.

Het Financieele Dagblad zegt een brief te hebben ingezien van de toezichthouder aan Vivat, waarin de verzekeraar op de vingers wordt getikt. DNB zelf bevestigt dat er een breed onderzoek loopt, maar wil verder niets zeggen over bevindingen bij individuele instellingen.

In het onderzoek wordt onder meer gekeken of schadeverzekeraars zich wel aan de Sanctiewet houden. DNB verwacht bijvoorbeeld van de verzekeraars dat zij kijken of hun klanten of andere relaties op een sanctielijst staan, een lijst met personen of organisaties waartegen sancties gelden van de Verenigde Naties of de Europese Unie.

Volgens de brief zou Vivat "ernstig tekortschieten" bij het toetsen hiervan. Het zou zelfs onduidelijk zijn of alle relaties wel gecontroleerd zijn.

Onderzoek loopt nog

Vivat wil niet inhoudelijk reageren. "Dit onderzoek loopt nog en over lopende onderzoeken doen we geen uitspraken", zegt een woordvoerder. In aanvulling daarop zegt hij dat de verzekeraar "zich maximaal inzet om aan deze wet- en regelgeving te voldoen".

Terrorismefinanciering via verzekeringen

In sommige gevallen kunnen verzekeringen misbruikt worden om terrorisme te financieren. In een onderzoek uit 2015 wijst de Financial Action Taskforse (FATF), een internationale organisatie waar ook Nederland lid van is, naar gevallen in Spanje. Door verkeersongelukken in scène te zetten, konden 'slachtoffers' een schadevergoeding krijgen, die vervolgens contant opnemen en naar terroristische organisaties in het buitenland doorsluizen als ze snel geld nodig hadden.

Volgens DNB zijn er in het onderzoek al meer instellingen gevonden die zich mogelijk niet aan de wet hebben gehouden. Een woordvoerder spreekt van "allerlei bevindingen".

Al langer problemen

Of er al boetes of sancties zijn uitgedeeld tijdens het onderzoek is niet duidelijk, ook niet in het geval van Vivat. Dat hoeft de toezichthouder ook niet in alle gevallen te publiceren.

Wel wijst de brief erop dat Vivat het toezicht al langer niet voldoende op orde heeft. DNB stuurt zo'n brief pas als een eerder gesprek met de betreffende partij onvoldoende opleverde.

Zoals de woordvoerder het formuleert: "Soms is het nodig om een stevig gesprek kracht bij te zetten met een brief. Daarin kan gevraagd worden om een verbeterplan."

Inmiddels heeft Vivat, dat zichzelf sinds eind vorig jaar in de verkoop heeft gezet, accountantsbureau KPMG ingehuurd als adviseur om het toezichtprobleem aan te pakken.

Nederlandse Omroep Stichting